Aktualności


Innowacja pedagogiczna-
Lekcje czytania z "Tygodnikiem Powszechnym"
Czytamy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego (konkurs)
Młody Asyż-w sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze (projekt).

W bieżącym roku szkolnym biblioteka wprowadza innowację pedagogiczną pt. „Wartości etyczne w literaturze i w filmie” . Zapraszamy do zainteresowania się proponowaną problematyką oraz zapoznania z materiałami służącymi jej promocji.

Proponowane tematy:

1. Za dużo wolności?
2. Wyrok śmierci - kara czy zbrodnia?
3. Prawda-kłamstwo-uczciwość.
4. Spotkanie z Innym.

Teksty literackie oraz materiały dydaktyczne dostępne w bibliotece:
Teksty literackie i pomoce dydaktyczne dostępne w bibliotece.
W dniach 6.11 - 10.11 odbywają się eliminacje konkursowe
pt. „Czytamy Wesele St. Wyspiańskiego”.

W konkursie udział biorą uczniowie klas maturalnych.
Życzymy powodzenia!