Konkursy

Rok szkolny 2016/2017

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego w Poznaniu pt.
„Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”
(praca multimedialna pt. „Pro publico bono”).
I miejsce w województwie małopolskim (klasy I D i II A).

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Rok szkolny 2015/2016

Wyróżnienie w konkursie „Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku” (klasa II A).

Rok szkolny 2014/2015

Nagroda w konkursie „Małopolska w literaturze – literatura w Małopolsce” – III miejsce (klasa II A).

Rok szkolny 2013/2014

Nagroda w konkursie „Sto lat temu w mojej miejscowości” – III miejsce (klasa II B).