Spotkania literackie
Spotkanie z Panią Marią Dąbrowską-Majewską
Spotkanie z ojcem Leonem Knabitem
Spotkanie z panem Janem Marią Kłoczowskim
I edycja          II edycja