Zdjęcia wystaw w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

Rok szkolny 2017/18


W ramach cyklu "Wartości etyczne w kulturze"


biblioteka przygotowała wystawę pt. "Spotkanie z Innym"

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Wartości etyczne w kulturze"


biblioteka szkolna przygotowała wystawę pt. "Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem".

Czytamy Wyspiańskiego


Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego

„Wesele” S. Wyspiańskiego

Patroni roku 2017Józef Piłsudski
Józef Conrad- Korzeniowski
Tadeusz Kościuszko
Św. Brat Albert

Przystanek czytanieLubimy czytać

Wartości etyczne w kulturzeUczciwośćRok szkolny 2016/17"70 Lat ZSE nr1"

"Kresy - polskie ziemie wschodnie"

"Kresowe krajobrazy - Kresowe dziedzictwo"

"Światowy rok Williama Szekspira"

"Ta,co nie zginęła"/11 Listopada/

"Jam dwór polski,co walczy mężnie i strzeże wiernie"

Na początku był chrzest

Biblio, ojczyzno moja…

Narodowe czytanie „Quo vadis” H.Sienkiewicza

Roman Brandstaetter. Twórczość

Poezja ks. Jana Twardowskiego

Czytam- zawsze warto

Karol Wojtyła-. Poezje

Poeci Krakowa

Utracone dziedzictwo- losy polskich ziemian w XX wieku

Rok szkolny 2015/16


Rok 2015 – rokiem Jana Pawła II

Jan Paweł II

Narodowe czytanie „Lalki” B.Prusa

Dlaczego warto czytać?

Czytamy więcej