Terminy składania dokumentów o przyjęcie do Internatu

ZAPRASZAMY UCZNIÓW PRAGNĄCYCH KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W KRAKOWIE

DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1.

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do Internatu

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22.

  1.  W  okresie  czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty,   termin złożenia deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Internacie upływa w dniu 18 czerwca 2021 r.
  2.  Składanie wymaganych dokumentów ( podanie wraz z załącznikami) przez kandydatów  ubiegających się  o przyjęcie do Internatu na rok szkolny 2021/2022   od dnia 12 kwietnia 2021 r.
  3.  Ogłoszenie listy osób kontynuujących zamieszkanie i zakwalifikowanych do rekrutacji na dzień        24 czerwca  – 25 czerwca 2021 r. godz. 15.00.
  4.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w Internacie  – 22 lipca 2021 r. godz. 15.00.
  5.  Potwierdzenie woli przyjęcia do Internatu – telefonicznie, mailowo, drogą pocztową od dnia  22  lipca do dnia 30 lipca 2021 r. Brak potwierdzenia woli zamieszkania w Internacie w podanym terminie, spowoduje skreślenie z listy kwalifikacyjnej.
  6.  Ogłoszenie wyników rekrutacji – 2 sierpnia 2021 r. godz. 15.00.
  7.  Postępowanie uzupełniające do 23 sierpnia 2021 r.
  8.  Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 23 sierpnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *