Bezpieczny Internat

ZASADY  EWAKUACJI  Z  BUDYNKU INTERNATU
(INFORMACJE  DLA  MIESZKAŃCÓW  I  PRZEBYWAJĄCYCHW  PLACÓWCE)

 Informacja o zagrożeniu dociera  do osób odpowiedzialnych w placówce.
– Ogłoszony zostaje alarm i podany komunikat

EWAKUACJA
Podana zostaje informacja:
– o sposobie opuszczenia budynku (klatki schodowe, wyjścia)
– miejscu ewakuacji – boisko szkolne lub aula szkolna
– o zabraniu lub pozostawieniu rzeczy osobistych
– Wszyscy obecni opuszczają budynek oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi i udają się w wyznaczone miejsca.
Należy zamknąć okna. Drzwi zamyka się ale nie na klucz.
– W budynku poruszać się należy prawą stroną ciągów komunikacyjnych z zachowaniem pierwszeństwa dla idących z prawej strony.
– W miejscu ewakuacji zostaje sprawdzona obecność.
– Informacje i uwagi dotyczące osób z uszczerbkiem na zdrowiu lub pozostałych w budynku należy zgłaszać wychowawcy.
– Wszyscy podporządkowują się poleceniom przybyłych służb ratowniczych.
– Powrót do budynku jest możliwy po uzyskaniu zgody służb ratowniczych.

Bezpieczeństwo