Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy uczennice i uczniów szkół krakowskich do naszego internatu!

I N T E R N AT  jest czynny we wszystkie dni tygodnia.

PREZENTACJA  INTERNATU

Pliki do pobrania

Plik Pobierz
Podanie Pobierz
Regulamin internatu Pobierz
Wyprawka wychowanka do internatu Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE DO TYMCZASOWEGO

ZAMELDOWANIA W INTERNACIE

UCZNIOWIE NIEPEŁNOLETNI UCZNIOWIE PEŁNOLETNI
– odpis aktu urodzenia * – dowód osobisty
– poświadczenie stałego zameldowania * – książeczka wojskowa (chłopcy)

* Jeśli uczeń niepełnoletni posiada dowód tymczasowy, nie potrzeba wyżej wymienionych dokumentów.

Pakiet dla rodziców

Plik Pobierz
Informacja dla rodziców Pobierz
Deklaracja wyboru lekarza Pobierz
Instr. wypełniania deklaracji Pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego Pobierz
Oświadczenie zdrowotne Pobierz
Zaświadczenie dla internatu Pobierz
Ankieta indywidualna Pobierz

 

Szkoły uczniów zamieszkałych w Internacie ZSE 1 – 2017rok.

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

Krzemionki 11, 30-525 Kraków

XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte

Sądowa 4 , 31-542 Kraków

XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Al. Dygasińskiego 15,  30-820 Kraków

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 

ul. Seniorów Lotnictwa 5,  31-455 Kraków

XXV Liceum  Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Telimeny 9, 30-838 Kraków

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dra Henryka Jordana

ul. Senatorska 35,    30-106 Kraków

XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego

Czackiego 11, 30-501 Kraków

Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej 

Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1  im. Szczepana  Humberta

Al. Mickiewicza 5,  31-120 Kraków

Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego

Al. Skrzyneckiego 12,  30-363 Kraków

 Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida

Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków

Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego

Cechowa 57, 30-614 Kraków

XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida

Kolorowe 29 a, 31 – 941 Kraków

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, im. I. Daszyńskiego

Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

Kapucyńska 2, 31-113 Kraków

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

Skarbińskiego 5, 30 – 071 Kraków

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Krupnicza 44, 31-123 Kraków

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego

Pl. Na Groblach 9,  31- 101 Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

ul. Grochowska 20,  31-521 Kraków

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza

Lea 235, 30-133 Kraków

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 im. Gen. Augusta Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Podbrzezie 10, 31-054 Kraków

Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  im. prof. Walerego Goetla w Krakowie

Brzozowa 5, 31-050 Kraków

VI  Liceum  Ogólnokształcące  im. Adama  Mickiewicza  w  Krakowie

Wąska 7, 31-057 Kraków