Zasady funkcjonowania

Oświadczenie Rodzica dot. powodu przyjazdu dziecka do Internatu (COVID 19)
REGULAMIN  INTERNATU  ZSE NR 1 

Tok dnia

Rozkład zajęć w dniach nauki szkolnej.

615   – Pobudka.
615 – 630   – Toaleta poranna. Sprzątanie.
630 – 730    – Śniadanie.
700 – 730   – Wyjścia do szkoły.
730 – 1200 – Zajęcia własne, nauka własna w świetlicach i w pokojach, czynności  gospodarcze, kontrola czystości.
1200 – 1500 – Obiad  I tura.
1630 – 1700 – Obiad  II tura.
1500 – 1600 – Zajęcia własne, odpoczynek.
1600 – 1800 – Zorganizowana nauka własna w świetlicach i pokojach.
1800 – 1900 – Zajęcia własne. Cotygodniowe generalne porządki.
1900 – 2000 – Kolacja.
2000 – 2130 – Zajęcia kulturalno-oświatowe i rekreacyjne.
2130 – 2145 – Prace porządkowe.
2145 – 2200 – Toaleta wieczorna.
2200 – 600  – Cisza nocna.

Zajęcia w dniach świątecznych i wolnych od nauki szkolnej.

730   – Pobudka.
800 – 900   – Pora śniadania.
900 – 1230 – Czas wolny, wyjścia do kościoła, wizyty rodzinne i koleżeńskie, zajęcia kulturalno-oświatowe, rekreacyjne i sportowe. Czytelnictwo.
1230 – 1400 – Pora obiadu.
1400 – 1800 – Czas wolny. Wyjścia do kina, na wystawy, do muzeów, na spacery.
1800 – 1900 – Pora kolacji.
1900 – 2130 – Czas do dyspozycji mieszkańców. Przygotowanie się do szkoły.
2130 – 2145 – Prace porządkowe.
2145 – 2200 – Toaleta wieczorna.
2200 – 600   – Cisza nocna.

Zajęcia powtarzające się okresowo.

  1. Prace społeczne na rzecz internatu i szkoły.
  2. Współudział w działaniach związanych z właściwym funkcjonowaniem internatu.
  3. Udział w pracach kół zainteresowań i sekcji MRI.
  4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
  5. Okresowa analiza wyników w nauce.
  6. Okresowa analiza konkursu czystości.