Plan lekcji dla klas obowiązujący do 17 grudnia 2021

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1br wf
PH
ST
wf
PH
ST
wf
PH
ST
jpol
BW
50
inf
OK
215
jang
DS
31
jang
DS
31
peiel
KM
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
EF
51
peiel
KM
55
pprzed
GI
33
geog
RB
sw
pracpomee
ŁS
86
pracpomee
ŁS
86
pracpomee
ŁS
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
KP
301
wmuiie
KP
301
wmuiie
KP
301
wmuiie
KP
301
pprzed
GI
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peiel
KM
35
rel
HA
37
fiz
AR
33
his
JA
23
techimel
ŁS
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edb
BD
23
rel
HA
25
mat
EF
51
zajzwych
Cz
35
jpol
BW
50
peiel
KM
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
LB
SI
wf
LB
SI
wf
LB
SI
jang
DS
31
inf
OK
215
pel
ŁS
61
techimeln
ŁS
61
pel
ŁS
aula
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
wmuiie
PK
202
wmuiie
PK
202
wmuiie
PK
202
wmuiie
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
pel
ŁS
59
pel
ŁS
59
jang
DS
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracpomee
RL
86a
pracpomee
RL
86a
pracpomee
RL
86a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2br  
 
 
 
 
 
instel
TR
23
rel
Sz
sw
wmuiie
Bo
302
wmuiie
Bo
302
wmuiie
Bo
302
wmuiie
Bo
302
maszel
ŁS
27
maszel
ŁS
27
peiel
ŁS
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
jang
DS
61
jang
DS
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uelek
KM
58
wmuiie
Bo
302
wmuiie
Bo
302
wmuiie
Bo
302
wmuiie
Bo
302
geog
RB
sw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
Sz
sw
uelek
KM
35
jpol
AD
51
fiz
AR
33
his
MP
52
zajzwych
MP
52
wf
aK
SI
wf
aK
SI
wf
aK
SI
 
 
 
 
 
 
instel
GP
75
instel
GP
75
mat
RK
48
jpol
AD
55
mat
RK
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peln
KE
28
peln
KE
28
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
jang
DS
31
 
 
 
 
 
 
pracpomee
ŁS
86a
pracpomee
ŁS
86a
pracpomee
ŁS
86a
uelektron
RR
28
uelektron
RR
28
uelektron
RR
28
jang
DS
61
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wf
PH
SG
wf
PH
SG
wf
PH
SG
pel
ŁS
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peln
SP
36
peln
KE
sw
 
 
 
 
 
 
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3br wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
rel
Sz
sw
instel
GP
aula
instel
GP
aula
instel
GP
aula
 
 
 
pompsy
EF
51
pompsy
EF
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wos
GI
33
jangzaw
SC
75
his
JA
48
instel
TR
61
instel
TR
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maszel
ŁS
58
maszel
ŁS
58
maszel
ŁS
58
fiz
PM
35
jpol
DM
33
geog
RB
sw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
DM
50
rel
Sz
sw
wf
KB
boisko
wf
KB
boisko
wf
KB
boisko
zajzwych
WB
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pmuiie
KM
86a
pmuiie
KM
86a
pmuiie
KM
86a
pmuiie
KM
86a
mat
EF
51
uelek
KM
25
jang
DS
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
uelektron
KE
28
jangzaw
SC
28
jang
DS
31
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
uelektron
KE
aula
uelektron
KE
75
uelektron
KE
75
peln
KE
59
peln
KE
59
peln
KE
59
wf
WB
SI
wf
WB
SI
wf
WB
SI
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
peln
SP
75
peln
SP
75
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracuiue
RR
107
pracuiue
RR
107
pracuiue
RR
107
pracuiue
RR
107
 
 
 
 
 
 
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3brG  
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
DM
48
instel
TR
61
rel
HA
11
wf
WB
ST
wf
WB
ST
wf
WB
ST
pompsy
EF
51
pompsy
EF
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang
DS
58
instel
TR
23
wos
GI
33
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
instel
GP
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
HA
57
zajzwych
ŁS
40
maszel
ŁS
75
maszel
ŁS
75
maszel
ŁS
75
uelek
LA
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
jangzaw
IF
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
EF
51
instel
GP
75
instel
GP
75
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peln
KE
28
uelektron
PB
28
jang
DS
58
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
peln
SP
23
uelektron
PB
28
uelektron
PB
28
uelektron
PB
28
jangzaw
IF
59
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
 
 
 
peln
KE
sw
peln
KE
sw
pmuiie
ŁS
86a
pmuiie
ŁS
86a
pmuiie
ŁS
86a
pmuiie
ŁS
86a
peln
SP
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracuiue
RR
107
pracuiue
RR
107
pracuiue
RR
107
pracuiue
RR
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1A  
 
 
 
 
 
inf
OK
214
chem
AR
33
biol

33
jang

40
jang

40
mat
AP
55
mat
AP
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
RS
38
jniem
RS
38
edb
HA
25
rel
CR
38
rel
CR
38
biol

33
peiel
JL
25
peiel
JL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
AD
51
jpol
AD
51
chem
AR
33
paut
JL
25
paut
JL
25
mat
AP
38
his
mK
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peiel
JL
25
peiel
JL
25
techirys
Cz
61
jpol
AD
51
plas
AD
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiua
Cz
110
waruiua
Cz
110
waruiua
Cz
110
waruiua
Cz
110
his
mK
52
zajzwych
PB
36
wf
KB
SI
wf
KB
SI
wf
KB
SI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
OK
214
jniem
KZ
58
jang
RZ
25
jang
RZ
25
wf
KB
SI
wf
KB
SI
wf
KB
SI
techirys
Cz
11
jniem
KZ
58
waruiua
KP
301
waruiua
KP
301
waruiua
KP
301
waruiua
KP
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiua
RD
210
waruiua
RD
210
waruiua
RD
210
waruiua
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiua
PB
208
waruiua
PB
208
waruiua
PB
208
waruiua
PB
208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1B peiel
LA
36
peiel
LA
36
rel
HA
11
ucyfr
MK
36
ucyfr
MK
36
jpol
DM
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
EF
51
mat
EF
51
jangzaw
SC
75
zajzwych
DM
52
waruiueln
JO
203
waruiueln
JO
203
waruiueln
JO
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
LB
SG
wf
LB
SG
wf
LB
SG
jniem
KZ
75
his
JA
27
jang

59
jang

59
peiel
LA
40
peiel
LA
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
DM
50
plas
AD
51
his
JA
52
jniem
KZ
58
edb
BD
55
chem
AR
33
biol
KA
40
wdżwr
DS
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
EF
51
jpol
DM
42
biol
KA
37
rel
HA
40
inf
OW
53
techirys
Ar
205
chem
AR
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
OW
53
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
waruiueln
PK
202
wf
PH
SI
wf
PH
SI
wf
PH
SI
jniem
RS
11
jang
DS
61
jang
DS
61
jniem
RS
38
techirys
Ar
205
jangzaw
SC
28
 
 
 
waruiueln
RR
107
waruiueln
RR
107
waruiueln
RR
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
waruiueln
KP
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1C rel
Sz
38
chem
AR
35
biol

33
jang

42
jang

42
projstri
WK
211
projstri
WK
211
rel
Sz
38
jniem
RS
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wdżwr
DS
38
his
mK
52
jpol
BW
50
jpol
BW
50
mat
AS
27
plas
AD
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
BG
53
chem
AR
33
his
mK
52
projstri
WK
211
projstri
WK
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sysisiecik
PG
215
sysisiecik
PG
215
jniem
RS
38
algitp
BG
53
algitp
BG
53
algitp
BG
53
wf
LB
ST
wf
LB
ST
wf
LB
ST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
BW
50
biol

33
edb
BD
57
sysisiecik
PG
215
sysisiecik
PG
215
mat
AS
27
mat
AS
27
zajzwych
AS
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang

40
jang

40
projstri
MK
216
projstri
MK
216
 
 
 
wf
PH
ST
wf
PH
ST
wf
PH
ST
inf
BG
53
jniem
KZ
75
projstri
MK
212
projstri
MK
212
wf
AA
SG
wf
AA
SG
wf
AA
SG
algitp
BG
53
algitp
BG
53
algitp
BG
53
sysisiecik
DA
216
sysisiecik
DA
216
jniem
KZ
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sysisiecik
DA
216
sysisiecik
DA
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1D jang

40
jang

40
chem
AR
35
his
MP
52
his
MP
52
biol

33
mat
ML
57
mat
ML
57
zajzwych
ML
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pprog
BG
53
pprog
BG
53
jangzaw
SC
11
jangzaw
SC
11
jpol
AB
48
rel
HA
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
MK
212
jniem
KZ
75
sysop
DA
216
sysop
DA
216
sysop
DA
216
utk
OW
53
utk
OW
53
utk
OW
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
WB
SI
wf
WB
SI
wf
WB
SI
plas
AB
50
rel
HA
25
edb
BD
55
tstsrtint
BP
212
jniem
KZ
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biol

33
jpol
AB
40
jpol
AB
40
chem
AR
33
mat
ML
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
MK
53
tstsrtint
MK
53
 
 
 
 
 
 
pprog
BG
53
pprog
BG
53
jniem
RS
58
jang
RZ
28
jang
RZ
28
wf
SS
ST
wf
SS
ST
wf
SS
ST
utk
OW
53
utk
OW
53
utk
OW
53
sysop
DA
216
sysop
DA
216
sysop
DA
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jangzaw
SC
59
jangzaw
SC
59
jniem
RS
42
1E  
 
 
 
 
 
 
 
 
wdżwr
DS
11
chem
AR
23
mat
RK
48
jpol
AD
51
jpol
AD
51
rel
HA
11
sysekio
PA
23
sysekio
PA
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
techwilri
IG
105
techwilri
IG
105
jpol
AD
55
pbeie
Bo
52
rystech
PS
61
inf
OK
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rgeios
Gi
38
rgeios
Gi
38
mat
RK
48
his
JA
51
plas
AD
42
zajzwych
DS
aula
pbeie
Bo
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chem
AR
33
his
JA
52
mat
RK
48
biol
KA
40
rel
HA
25
pbeie
Bo
51
pbeie
Bo
51
jniem
KZ
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biol
KA
35
edb
BD
23
jang
DS
38
jang
DS
38
jniem
KZ
58
wf
LB
ST
wf
LB
ST
wf
LB
ST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rystech
PA
23
techwilri
Gi
104
techwilri
Gi
104
inf
OK
211
jang
DS
59
jang
DS
59
 
 
 
wf
AA
SI
wf
AA
SI
wf
AA
SI
jniem
KZ
58
jniem
KZ
58
 
 
 
1F inf
OK
214
rel
HA
11
techirys
ŁS
61
jniem
KZ
58
peiel
KM
35
mat
AS
27
jpol
BW
50
jpol
BW
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
JO
107
wmuiie
JO
107
wmuiie
JO
107
peiel
KM
38
jang
Da
31
jpol
BW
50
biol
KA
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peiel
KM
37
pracpomee
JS
86a
pracpomee
JS
86a
pracpomee
JS
86a
plas
AB
40
mat
AS
27
his
JA
51
chem
AR
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peiel
KM
35
zajzwych
Da
42
chem
AR
33
his
JA
23
jniem
KZ
58
mat
AS
27
rel
HA
25
jang
Da
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
LB
ST
wf
LB
ST
wf
LB
ST
biol
KA
35
edb
BD
57
wdżwr
DS
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
KZ
58
jang
Da
59
jang
Da
59
wmuiie
KP
301
wmuiie
KP
301
wmuiie
KP
301
inf
OW
216
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
jniem
KZ
58
techirys
ŁS
75
 
 
 
wf
KB
SG
wf
KB
SG
wf
KB
SG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
Bo
106
wmuiie
Bo
106
wmuiie
Bo
106
 
 
 
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2A zajzwych
Ar
52
rel
CR
37
rel
CR
37
pracpomee
JS
86a
pracpomee
JS
86a
pracpomee
JS
86a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biol
KA
33
mat
AS
27
mat
AS
27
his
mK
52
peiel
JL
25
peiel
JL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang
AK
59
pprzed
GI
38
paut
JL
25
paut
JL
25
chem
AR
23
waruiua
Cz
110
waruiua
Cz
110
waruiua
Cz
110
waruiua
Cz
110
 
 
 
 
 
 
jpol
AB
48
peiel
JL
25
jniem
MW
28
inf
OW
212
jangzaw
IF
sw
wf
PH
SG
wf
PH
SG
wf
PH
SG
geog
RB
sw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
AB
52
jpol
AB
52
biol
KA
35
his
mK
52
jniem
MW
59
mat
AS
27
jang
AK
sw
 
 
 
pompsy
RC
36
pompsy
RC
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
jang
RZ
28
jniem
RS
11
waruiua
Ar
205
waruiua
Ar
205
waruiua
Ar
205
waruiua
Ar
205
wf
PH
ST
wf
PH
ST
wf
PH
ST
jang
RZ
38
jangzaw
IF
75
jniem
RS
35
inf
OW
53
 
 
 
pracpomee
ŁS
93
pracpomee
ŁS
93
pracpomee
ŁS
93
 
 
 
 
 
 
waruiua
PB
208
waruiua
PB
208
waruiua
PB
208
waruiua
PB
208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiua
RL
207
waruiua
RL
207
waruiua
RL
207
waruiua
RL
207
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peiel
KM
sw
mat
RC
36
jangzaw
SC
28
inf
MK
53
jniem
AN
40
waruiueln
JO
110
waruiueln
JO
110
waruiueln
JO
110
waruiueln
JO
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ucyfr
KE
23
jpol
AD
51
jpol
AD
51
mat
RC
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
Sz
37
mat
RC
36
geog
RB
sw
his
mK
52
his
mK
52
pprzed
GI
27
uanalog
LA
57
uanalog
LA
57
 
 
 
pracpomee
PB
208
pracpomee
PB
208
pracpomee
PB
208
jniem
AN
61
zajzwych
RC
36
jpol
AD
51
chem
AR
33
rel
Sz
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
AA
SI
wf
AA
SI
wf
AA
SI
jang

58
jang

58
biol
KA
37
biol
KA
37
peiel
KM
23
pompsy
RC
36
pompsy
RC
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
MK
53
jangzaw
SC
28
jniem
RS
58
waruiueln
MK
107
waruiueln
MK
107
waruiueln
MK
107
waruiueln
MK
107
wf
aK
ST
wf
aK
ST
wf
aK
ST
pracpomee
SP
203
pracpomee
SP
203
pracpomee
SP
203
jniem
RS
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang

28
jang

28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
SP
203
waruiueln
SP
203
waruiueln
SP
203
waruiueln
SP
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracpomee
Ar
205
pracpomee
Ar
205
pracpomee
Ar
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
waruiueln
RD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2C  
 
 
rel
Sz
38
algitp
BB
216
algitp
BB
216
algitp
BB
216
mat
RC
36
his
mK
37
jpol
DM
33
rel
Sz
38
inf
MK
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biol
KA
37
biol
KA
37
his
mK
52
projbazd
ML
53
projbazd
ML
53
wf
LB
ST
wf
LB
ST
wf
LB
ST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
DM
33
jang

58
zajzwych
WK
40
geog
RB
sw
pprzed
GI
27
progapint
WK
211
progapint
WK
211
progapint
WK
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
RC
36
projbazd
ML
215
projbazd
ML
215
jniem
MW
28
jniem
MW
28
jang

11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
progapint
WK
211
progapint
WK
211
progapint
WK
211
mat
RC
36
jpol
DM
42
chem
AR
33
 
 
 
 
 
 
pompsy
RC
36
pompsy
RC
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
progapint
WK
211
progapint
WK
211
progapint
WK
211
 
 
 
jniem
RS
75
jang

38
jang

38
projbazd
ML
53
projbazd
ML
53
inf
OW
212
jniem
RS
11
wf
AA
SG
wf
AA
SG
wf
AA
SG
progapint
WK
211
progapint
WK
211
progapint
WK
211
projbazd
ML
215
projbazd
ML
215
algitp
BB
213
algitp
BB
213
algitp
BB
213
2D wf
aK
SG
wf
aK
SG
wf
aK
SG
sisysop
KD
53
sisysop
KD
53
sisysop
KD
53
zajzwych
BP
sw
tstsrtint
BP
212
tstsrtint
BP
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
AS
27
jniem
AN
11
jpol
AB
48
mat
AS
27
biol

33
pprzed
GI
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
Sz
37
rel
Sz
37
geog
RB
sw
his
mK
55
his
mK
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
utk
DA
216
utk
DA
216
jniem
AN
61
jang

11
jang

11
inf
OW
53
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sysop
BP
212
sysop
BP
212
sysop
BP
212
biol

33
mat
AS
27
jpol
AB
51
jpol
AB
51
chem
AR
33
pompsy
RC
36
pompsy
RC
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sysop
BP
212
sysop
BP
212
sysop
BP
212
jang
Da
59
jang
Da
59
wf
PH
ST
wf
PH
ST
wf
PH
ST
jniem
RS
75
jniem
RS
42
wf
AA
SG
wf
AA
SG
wf
AA
SG
 
 
 
 
 
 
inf
OW
212
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
utk
DA
213
utk
DA
213
tstsrtint
BP
212
tstsrtint
BP
212
siecikom
KD
53
siecikom
KD
53
siecikom
KD
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
AP
55
rel
Sz
38
jniem
MW
58
pwseo
Bo
86a
pwseo
Bo
86a
pwseo
Bo
86a
inf
MK
53
jangzaw
IF
58
 
 
 
 
 
 
jpol
BW
50
biol
KA
37
sysekio
Bo
37
zajzwych
BW
50
jang
AK
42
jang
AK
42
jniem
MW
11
geog
RB
sw
pprzed
GI
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
PH
SI
wf
PH
SI
wf
PH
SI
his
mK
55
jpol
BW
50
jpol
BW
50
chem
AR
23
rel
Sz
37
techwilri
IG
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
AP
55
mat
AP
55
his
mK
52
pbeie
TR
23
biol
KA
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
RS
75
pwseo
GP
86
pwseo
GP
86
pwseo
GP
86
jangzaw
IF
58
inf
MK
53
jang

40
jang

40
jniem
RS
58
wf
SS
SG
wf
SS
SG
wf
SS
SG
techwilri
Gi
104
miwseo
PS
106
miwseo
PS
106
miwseo
PS
106
muiseo
PS
106
muiseo
PS
106
muiseo
PS
106
 
 
 
pwseo
PS
106
pwseo
PS
106
pwseo
PS
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
muiseo
CKP1
ckp1
muiseo
CKP1
ckp1
muiseo
CKP1
ckp1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
muiseo
ckp2
ckp2
muiseo
ckp2
ckp2
muiseo
ckp2
ckp2
2F  
 
 
 
 
 
mat
BG
55
mat
BG
55
jpol
DM
50
jniem
AN
38
peiel
KM
33
his
mK
37
peiel
KM
25
zajzwych
SC
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pprzed
GI
50
geog
RB
sw
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jangzaw
SC
25
inf
MK
212
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
pracpomee
HT
86
rel
Sz
37
rel
Sz
37
jpol
DM
42
uelek
LA
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
BG
55
jpol
DM
42
instel
TR
23
maszel
WZ
25
maszel
WZ
25
chem
AR
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
AN
11
wf
KB
ST
wf
KB
ST
wf
KB
ST
his
mK
52
biol
KA
37
biol
KA
37
jang
SC
28
jang
SC
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
RS
75
wmuiie
PS
210
wmuiie
PS
210
wmuiie
PS
210
inf
MK
53
jangzaw
SC
25
pracpomee
JS
86a
pracpomee
JS
86a
pracpomee
JS
86a
jang
SC
59
jang
SC
59
jniem
RS
42
wf
LB
SG
wf
LB
SG
wf
LB
SG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
Bo
109
wmuiie
Bo
109
wmuiie
Bo
109
 
 
 
 
 
 
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
pracpomee
KM
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3A  
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
OK
215
jang
Da
59
jang
Da
59
wf
SS
SI
wf
SS
SI
wf
SS
SI
uanalog
LA
38
rel
HA
11
rel
HA
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fiz
PM
35
geog
RB
sw
pracueln
Ar
205
pracueln
Ar
205
pracueln
Ar
205
jniem
MW
11
jniem
MW
11
his
JA
50
his
JA
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urzsieckom
PG
23
mat
RK
48
mat
RK
48
zajzwych
AB
51
jpol
AB
51
pprzed
GI
27
sysiurzrtv
SP
33
uanalog
LA
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracpomee
Ar
205
pracpomee
Ar
205
pracpomee
Ar
205
mat
RK
48
chem
AR
33
jpol
AB
50
jpol
AB
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syskonidiz
Ar
23
fiz
PM
35
sysiurzrtv
SP
42
mat
RK
48
mat
RK
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
WB
boisko
wf
WB
boisko
wf
WB
boisko
inf
OK
53
jniem
AN
40
jniem
AN
40
pracueln
SP
203
pracueln
SP
203
pracueln
SP
203
jang
SC
58
jang
SC
58
pracpomee
PB
208
pracpomee
PB
208
pracpomee
PB
208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracueln
PB
208
pracueln
PB
208
pracueln
PB
208
 
 
 
 
 
 
pracpomee
SP
203
pracpomee
SP
203
pracpomee
SP
203
3AG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang
Da
59
rel
CR
42
mat
RC
36
wf
WB
SI
wf
WB
SI
wf
WB
SI
jniem
AN
40
 
 
 
 
 
 
syskonidiz
Ar
25
pracueln
PB
208
pracueln
PB
208
pracueln
PB
208
jang
Da
31
uautprz
JL
25
fiz
PM
35
fiz
PM
35
rel
CR
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
RC
36
hisp
MP
52
jpol
DM
42
sysiurzrtv
SP
33
jangzaw
IF
59
jniem
AN
58
zajzwych
SP
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pompsy
RK
48
pompsy
RK
48
 
 
 
jpol
DM
42
jpol
DM
42
pracpomee
PB
208
pracpomee
PB
208
pracpomee
PB
208
pracurzeln
Ar
205
pracurzeln
Ar
205
pracurzeln
Ar
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
RC
36
mat
RC
36
hisp
MP
51
urzsieckom
PG
25
sysiurzrtv
SP
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
KB
SG
wf
KB
SG
wf
KB
SG
 
 
 
pracueln
SP
203
pracueln
SP
203
pracueln
SP
203
jniem
MW
59
jang

11
jang

11
jangzaw
IF
sw
pracpomee
SP
203
pracpomee
SP
203
pracpomee
SP
203
pracurzeln
PG
215
pracurzeln
PG
215
pracurzeln
PG
215
jniem
MW
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracueln
Ar
205
pracueln
Ar
205
pracueln
Ar
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracpomee
Ar
205
pracpomee
Ar
205
pracpomee
Ar
205
pracurzeln
PK
202
pracurzeln
PK
202
pracurzeln
PK
202
 
 
 
3C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
AP
55
fiz
PM
35
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
sisysop
BB
216
sisysop
BB
216
sisysop
BB
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
BG
53
jang

58
zajzwych
MW
57
pprzed
GI
50
utk
BB
213
utk
BB
213
jang

38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
BS
37
his
MP
52
mat
AP
38
mat
AP
38
rel
Sz
37
fiz
PM
35
wf
WB
ST
wf
WB
ST
wf
WB
ST
 
 
 
 
 
 
pompsy
AS
27
pompsy
AS
27
 
 
 
apkli
WK
211
apkli
WK
211
rel
Sz
37
geog
RB
sw
chem
AR
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
BS
37
jpol
BS
37
mat
AP
37
mat
AP
37
apserw
GK
214
apserw
GK
214
his
MP
48
jniem
MW
11
jniem
MW
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
MW
58
sisysop
BB
216
sisysop
BB
216
sisysop
BB
216
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
jniem
MW
59
inf
BG
53
apkli
BP
211
apkli
BP
211
wf
KB
SI
wf
KB
SI
wf
KB
SI
jang

42
jang

42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apserw
GK
214
apserw
GK
214
utk
BB
213
utk
BB
213
 
 
 
 
 
 
3CG  
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
CR
37
rel
CR
37
jpol
BW
50
mat
AS
27
mat
AS
27
fiz
PM
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apkli
WK
211
apkli
WK
211
jang

40
jang

40
mat
AS
27
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
wf
AA
boisko
wf
AA
boisko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
zajzwych
mK
55
fiz
PM
35
jpol
BW
50
jpol
BW
50
wf
AA
SI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
AS
27
utk
OW
53
utk
OW
53
jniem
MW
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hisp
mK
52
jniem
MW
59
apkli
WK
211
apkli
WK
211
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sisysop
KD
216
sisysop
KD
216
apkli
BP
212
apkli
BP
212
utk
DA
216
utk
DA
216
jniem
AN
42
jang

38
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
jang

11
wf
aK
SG
wf
aK
SG
wf
aK
SG
sisysop
KD
216
sisysop
KD
216
 
 
 
apkli
BP
212
apkli
BP
212
jniem
AN
61
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
 
 
 
 
 
 
3D  
 
 
 
 
 
zajzwych

42
mat
AS
27
jniem
MW
58
chem
AR
23
his
MP
52
rel
HA
11
jpol
AD
50
jpol
AD
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fiz
PM
35
geog
RB
sw
fiz
PM
35
mat
AS
27
utk
DA
216
utk
DA
216
jang

40
pprzed
GI
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
his
MP
52
mat
AS
27
jpol
AD
42
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
 
 
 
 
 
 
pompsy
AS
27
pompsy
AS
27
mat
AS
27
mat
AS
27
jniem
MW
28
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apkli
WK
211
apkli
WK
211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
HA
40
jang

40
inf
OW
53
wf
LB
SI
wf
LB
SI
wf
LB
SI
 
 
 
 
 
 
jniem
AN
38
jang

40
utk
OW
212
utk
OW
212
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
jniem
AN
61
apkli
BP
212
apkli
BP
212
apserw
GK
214
apserw
GK
214
inf
OW
53
jang

40
wf
KB
ST
wf
KB
ST
wf
KB
ST
3DG apkli
WK
211
apkli
WK
211
rel
Sz
38
zajzwych
RZ
35
mat
ML
57
mat
ML
57
wf
aK
SG
wf
aK
SG
wf
aK
SG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
AN
11
jniem
AN
11
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
AB
51
jpol
AB
51
hisp
MP
52
jang
RZ
38
jang
RZ
38
 
 
 
 
 
 
pompsy
RK
48
pompsy
RK
48
mat
ML
36
rel
Sz
57
jpol
AB
50
apkli
WK
211
apkli
WK
211
utk
BB
213
utk
BB
213
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang
RZ
59
jang
RZ
59
sisysop
BB
213
sisysop
BB
213
mat
ML
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sisysop
KD
216
sisysop
KD
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
siecikom
PG
215
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
wf
AA
SG
wf
AA
SG
wf
AA
SG
apkli
BP
212
apkli
BP
212
jang
RZ
38
jang
RZ
38
sisysop
KD
216
sisysop
KD
216
utk
OW
53
utk
OW
53
jniem
AN
11
jniem
AN
11
apkli
BP
212
apkli
BP
212
jang
RZ
59
jang
RZ
59
wf
AA
SG
wf
AA
SG
wf
AA
SG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jfran
ID
61
jfran
ID
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jros
BJ
31
jros
BJ
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3E miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
rel
CR
37
rel
CR
37
wf
WB
SG
wf
WB
SG
wf
WB
SG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajzwych
IG
105
jpol
BW
50
mat
ML
57
fiz
PM
35
pprzed
GI
57
his
MP
52
jang
RZ
38
jang
RZ
38
pbeie
PA
25
techwilri
IG
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pompsy
AS
27
pompsy
AS
27
 
 
 
jniem
AN
61
his
MP
52
jniem
AN
50
mat
ML
57
mat
ML
57
chem
AR
33
geog
RB
sw
inf
OK
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fiz
PM
35
mat
ML
57
mat
ML
57
jpol
BW
50
jpol
BW
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
jang
SC
11
jang
SC
11
jniem
MW
59
muiseo
Gi
209
muiseo
Gi
209
muiseo
Gi
209
muiseo
Gi
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
WB
ST
wf
WB
ST
techwilri
PA
104
 
 
 
jniem
MW
28
wf
WB
SI
inf
OK
214
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
muiseo
Mi
104
muiseo
Mi
104
muiseo
Mi
104
muiseo
Mi
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
muiseo
PA
106
muiseo
PA
106
muiseo
PA
106
muiseo
PA
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3EG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
miwseo
Mi
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
AN
11
jniem
AN
11
muiseo
Gi
31
muiseo
Gi
31
muiseo
Gi
31
muiseo
Gi
31
techwilri
Mi
104
techwilri
Mi
104
ekswseo
Gi
105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajzwych
RB
sw
jpol
DM
33
jpol
DM
33
mat
RK
48
mat
RK
48
pbeie
PA
25
fiz
PM
35
fiz
PM
35
ekspuseo
IG
105
 
 
 
 
 
 
pompsy
RK
48
pompsy
RK
48
 
 
 
 
 
 
mat
RK
48
jang

11
jang

11
wf
WB
ST
wf
WB
ST
wf
WB
ST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hisp
mK
52
jpol
DM
42
mat
RK
48
hisp
mK
52
rel
Sz
38
rel
Sz
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
miwseo
IG
105
 
 
 
 
 
 
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
muiseo
IG
105
techwilri
Gi
105
techwilri
Gi
105
ekswseo
Mi
104
geog
RB
sw
geog
RB
sw
ekspuseo
PA
104
jang
Da
40
jang
Da
40
wf
AA
SG
wf
AA
SG
wf
AA
SG
jniem
AN
11
jniem
AN
11
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
miwseo
CKP1
ckp1
 
 
 
 
 
 
muiseo
PA
106
muiseo
PA
106
muiseo
PA
106
muiseo
PA
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jfran
ID
61
jfran
ID
61
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
miwseo
ckp2
ckp2
 
 
 
 
 
 
muiseo
Mi
104
muiseo
Mi
104
muiseo
Mi
104
muiseo
Mi
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jros
BJ
31
jros
BJ
31
3F  
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
AN
38
maszel
WZ
25
rel
CR
37
zajzwych
RK
48
his
MP
52
mat
RK
48
jpol
DM
33
uelek
LA
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
CR
38
jniem
AN
42
mat
RK
48
mat
RK
48
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
jang
Da
28
jang
Da
28
pprzed
GI
57
mat
RK
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pompsy
AS
27
pompsy
AS
27
jpol
DM
42
mat
RK
48
wf
aK
SI
wf
aK
SI
wf
aK
SI
jangzaw
IF
75
geog
RB
sw
inf
OK
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
DM
42
chem
AR
33
fiz
PM
35
fiz
PM
35
his
MP
52
instel
TR
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf
OK
211
pmuiie
GP
93
pmuiie
GP
93
pmuiie
GP
93
pmuiie
GP
93
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wmuiie
PS
106
wf
LB
ST
wf
LB
ST
jangzaw
IF
59
jniem
RS
35
jniem
RS
35
jang
SC
59
jang
SC
59
wf
LB
boisko
 
 
 
 
 
 
pmuiie
RL
86a
pmuiie
RL
86a
pmuiie
RL
86a
pmuiie
RL
86a
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3FG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
RC
27
instel
TR
42
instel
TR
42
mat
RC
36
jpol
DM
33
wf
aK
ST
wf
aK
ST
wf
aK
ST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
maszel
WZ
23
jpol
DM
52
jpol
DM
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
RC
36
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
wmuiie
ZD
302
fiz
PM
35
jniem
AN
58
jniem
AN
58
jangzaw
IF
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pompsy
RK
48
pompsy
RK
48
rel
Sz
57
uelek
KM
35
rel
Sz
57
mat
RC
36
zajzwych
AN
50
hisp
MP
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang
Da
31
jang
Da
31
maszel
WZ
25
maszel
WZ
25
fiz
PM
35
hisp
MP
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jangzaw
IF
11
jniem
AN
40
jniem
AN
40
pmuiie
GP
93
pmuiie
GP
93
pmuiie
GP
93
pmuiie
GP
93
wmuiie
Bo
106
wmuiie
Bo
106
wmuiie
Bo
106
wmuiie
Bo
106
wf
LB
SI
wf
LB
SI
wf
LB
SI
jang
SC
aula
jang
SC
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
wmuiie
Cz
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
wmuiie
JJ
109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4A rel
CR
37
sysiurzrtv
SP
25
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
CR
33
sysmikro
KD
36
mat
ML
57
fiz
PM
35
wf
WB
SG
wf
WB
SG
wf
WB
SG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
ML
57
mat
ML
57
jpol
BS
37
fiz
PM
35
jang

58
jang

58
sysiurzrtv
SP
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syskonidiz
Ar
33
jniem
RS
38
zajzwych
KB
11
uautprz
JL
25
jpol
BS
37
jpol
BS
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sysiurzrtv
SP
36
mat
ML
57
sysmikro
KD
25
hisp
MP
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
wf
KB
SI
wf
KB
SI
wf
KB
SI
jang
RZ
11
jang
RZ
11
jniem
MW
11
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4B jang
AK
42
jang
AK
42
mat
ML
57
mat
ML
57
rel
HA
11
hisp
mK
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang
AK
42
jang
AK
42
jpol
AB
48
sysmikro
KD
36
mat
ML
57
zajzwych
aK
aula
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
pracuiue
Ar
205
sysiurzrtv
SP
27
uautprz
JL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
aK
ST
wf
aK
ST
wf
aK
ST
rel
HA
37
jpol
AB
50
jpol
AB
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jfran
ID
28
mat
ML
57
sysiurzrtv
SP
27
sysiurzrtv
SP
27
syskonidiz
Ar
23
sysmikro
KD
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang
Da
59
jang
Da
59
jros
BJ
23
wf
aK
SG
wf
aK
SG
wf
aK
SG
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
pracuiue
LA
209
 
 
 
jang
Da
42
jang
Da
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
RS
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
pracuiue
SP
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4C  
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
SS
SG
wf
SS
SG
wf
SS
SG
apserw
KG
213
apserw
KG
213
apserw
KG
213
apkli
KG
213
apkli
KG
213
apkli
KG
213
 
 
 
 
 
 
apserw
KG
213
apserw
KG
213
apserw
KG
213
jang

58
jang

58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fiz
PM
35
hisp
MP
52
jpol
BW
50
jpol
BW
50
zajzwych

35
mat
RC
36
apkli
KG
214
apkli
KG
214
apkli
KG
214
 
 
 
 
 
 
jniem
MW
11
rel
HA
37
mat
RC
36
mat
RC
36
hisp
MP
52
rel
HA
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
MW
11
jpol
BW
50
fiz
PM
23
mat
RC
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jang

40
wf
AM
SI
wf
AM
SI
wf
AM
SI
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apkli
BP
212
apkli
BP
212
apkli
BP
212
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apkli
BP
212
apkli
BP
212
apkli
BP
212
jniem
RS
38
jang

31
jniem
RS
42
4D apkli
KG
213
apkli
KG
213
apkli
KG
213
apserw
KG
213
apserw
KG
213
apserw
KG
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jpol
AB
48
jpol
AB
48
apkli
KG
213
apkli
KG
213
apkli
KG
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel
HA
52
rel
HA
52
jpol
AB
40
mat
RC
36
mat
RC
36
wf
SS
ST
wf
SS
ST
wf
SS
ST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apserw
KG
213
apserw
KG
213
apserw
KG
213
jang
AK
40
jang
AK
40
hisp
MP
52
mat
RC
36
pompsy
BG
55
pompsy
BG
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jfran
ID
28
zajzwych
AK
25
mat
RC
36
hisp
MP
aula
jang
AK
sw
jang
AK
sw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apkli
BP
212
apkli
BP
212
apkli
BP
212
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
jros
BJ
23
jang
AK
42
jang
AK
42
apkli
BP
212
apkli
BP
212
apkli
BP
212
wf
AM
SI
wf
AM
SI
wf
AM
SI
jang
AK
40
jang
AK
40
apserw
GK
214
apserw
GK
214
apserw
GK
214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
MW
58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
AA
SG
wf
AA
SG
wf
AA
SG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4E mat
BG
55
mat
BG
55
jpol
BW
50
wf
aK
ST
wf
aK
ST
wf
aK
ST
rel
HA
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geog
RB
sw
geog
RB
sw
rel
HA
23
hisp
mK
52
mat
BG
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zajzwych
BG
55
mat
BG
55
ekspuseo
Gi
104
ekspuseo
Gi
104
ekspuseo
Gi
104
ekspuseo
Gi
104
ekspuseo
Gi
104
ekspuseo
Gi
104
ekspuseo
Gi
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
techwilri
IG
105
techwilri
IG
105
techwilri
IG
105
techwilri
IG
105
techwilri
IG
105
techwilri
IG
105
techwilri
IG
105
pompsy
BG
55
pompsy
BG
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jfran
ID
28
jang

28
jang

28
jpol
BW
50
jpol
BW
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ekspuseo
IG
105
ekspuseo
IG
105
ekspuseo
IG
105
ekspuseo
IG
105
ekspuseo
IG
105
ekspuseo
IG
105
ekspuseo
IG
105
techwilri
Bo
104
techwilri
Bo
104
techwilri
Bo
104
techwilri
Bo
104
techwilri
Bo
104
techwilri
Bo
104
techwilri
Bo
104
jros
BJ
38
jang

58
jang

58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
MW
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
AN
40
 
 
 
 
 
 
4F  
 
 
ekpie
TR
23
emiuel
WZ
25
emiuel
WZ
25
mat
RK
48
fiz
PM
35
fiz
PM
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ekpie
TR
23
rel
HA
25
wf
PH
SG
wf
PH
SG
wf
PH
SG
jpol
AD
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat
RK
48
mat
RK
48
jang
AK
23
jang
AK
23
zajzwych
AD
51
emiuel
WZ
23
emiuel
WZ
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
pmuiie
TR
86
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jfran
ID
28
jpol
AD
55
jpol
AD
55
mat
RK
48
rel
HA
40
hisp
MP
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
KB
SI
wf
KB
SI
wf
KB
SI
jang
Da
28
jang
Da
28
pmuiie
JJ
109
pmuiie
JJ
109
pmuiie
JJ
109
pmuiie
JJ
109
pmuiie
JJ
109
pmuiie
JJ
109
pmuiie
JJ
109
pmuiie
JJ
109
jros
BJ
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
pmuiie
WZ
86a
jniem
AN
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jniem
MW
11