Plan lekcji obowiązujący od 29 kwietnia 2024 r.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1A peiel peiel peiel waruiua waruiua waruiua waruiua hist hist rel rel mat plas Biz jpol paut paut jniem jniem zajzwych wf wf wf jang HiT chem chem mat peiel jang techirys inf edb jpol jpol mat biol biol
waruiua waruiua waruiua waruiua jniem jniem wf wf wf jang edb techirys inf jang
waruiua waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua waruiua
1B chem chem ucyfr biol rel rel Biz zajzwych inf waruiueln waruiueln waruiueln jang peiel peiel biol jpol jpol jangzaw techirys jniem mat mat mat plas jpol jang peiel peiel hist hist wf wf wf ucyfr jniem HiT edb
jang edb waruiueln waruiueln waruiueln jniem techirys jangzaw jang inf wf wf wf jniem
waruiueln waruiueln waruiueln
waruiueln waruiueln waruiueln
1C wf wf wf sysiiecik sysiiecik jniem zajzwych mat projstri projstri sysiiecik sysiiecik rel rel biol mat mat hist hist chem chem projstri projstri aitp aitp aitp jpol Biz HiT edb inf jniem biol plas jang jang jpol jpol
wf wf wf aitp aitp aitp jniem edb projstri projstri wf wf wf jniem jang jang sysiiecik sysiiecik inf sysiiecik sysiiecik projstri projstri
1D pprog pprog jangzaw jangzaw Biz jpol sysop sysop sysop rel mat jniem edb zajzwych wf wf wf jang jang tststrint inf jniem jpol biol biol mat mat chem HiT rel utk utk utk hist hist jpol chem plas
jangzaw jangzaw pprog pprog utk utk utk edb jniem wf wf wf sysop sysop sysop tststrint inf jniem jang jang
wf wf wf
1E Biz jpol jpol plas rel wf wf wf edb chem rystech pbeie pbeie techwilri techwilri biol biol sysekio chem mat mat jniem sysekio jniem jang rgeios rgeios hist pbeie pbeie inf HiT hist jpol rel mat zajzwych jang
wf wf wf inf edb jniem jang techwilri techwilri rystech jniem jang
1F rel rel Biz peiel peiel plas mat HiT hist hist wmuiie wmuiie wmuiie peiel peiel pracpomee pracpomee pracpomee mat mat techirys jang biol biol jpol jpol zajzwych wf wf wf jniem jniem inf edb jpol jang chem chem
wmuiie wmuiie wmuiie pracpomee pracpomee pracpomee jang techirys inf jniem jniem wf wf wf jang edb
wmuiie wmuiie wmuiie pracpomee pracpomee pracpomee
wmuiie wmuiie wmuiie
2A jpol jpol jang jang zajzwych pprzed pracpomee pracpomee pracpomee mat biol biol geog mat mat paut paut jangzaw inf wf wf wf HiT waruiua waruiua waruiua waruiua hist jpol peiel rel rel jniem jniem chem peiel peiel hist
jniem jniem pracpomee pracpomee pracpomee inf jangzaw wf wf wf waruiua waruiua waruiua waruiua jang jang
pracpomee pracpomee pracpomee waruiua waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua waruiua
2B jang jangzaw mat jpol pprzed waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf biol geog inf jniem jpol jpol uanalog uanalog HiT mat peiel jniem jang chem zajzwych peiel biol pracpomee pracpomee pracpomee hist hist ucyfr mat rel rel
jangzaw jang waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf jniem inf jang pracpomee pracpomee pracpomee jniem
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracpomee pracpomee pracpomee
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
2C proapint proapint proapint aitp aitp aitp HiT mat rel inf jang jpol projbazd projbazd jniem pprzed zajzwych rel hist hist jpol jpol mat projbazd projbazd jniem proapint proapint proapint jang biol biol mat geog chem wf wf wf
aitp aitp aitp proapint proapint proapint inf wf wf wf proapint proapint proapint jang jniem projbazd projbazd jniem jang projbazd projbazd
2D wf wf wf jniem jniem jang hist hist mat pprzed jang inf biol jpol HiT mat utk utk geog biol tststrint tststrint zajzwych rel rel jpol jpol mat ssysop ssysop ssysop sysop sysop sysop sieckom sieckom sieckom chem
wf wf wf ssysop ssysop ssysop inf jang wf wf wf tststrint tststrint utk utk sieckom sieckom sieckom jang jniem jniem sysop sysop sysop
2E miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo biol jniem jpol geog mat techwilri inf jniem jang sysekio mat pwseo pwseo pwseo wf wf wf HiT jpol pbeie hist pprzed rel rel chem jpol zajzwych biol mat hist jangzaw jang
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo jangzaw inf techwilri jang jang pwseo pwseo pwseo wf wf wf jniem jniem
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo pwseo pwseo pwseo
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo
2F jniem jniem chem pracpomee pracpomee pracpomee jpol mat zd zd maszel maszel pprzed jang rel instel uelek biol hist biol mat geog jang jpol jpol HiT inf hist peiel peiel wmuiie wmuiie wmuiie rel jangzaw mat zajzwych wf wf wf
jniem jniem pracpomee pracpomee pracpomee jang inf wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw jang wf wf wf
pracpomee pracpomee pracpomee wmuiie wmuiie wmuiie
wmuiie wmuiie wmuiie
3A wf wf wf rel jpol paut pprzed rel jpol jang mat mat pracpomee pracpomee pracpomee mat paut pracstpro pracstpro pracstpro fiz jniem jniem mat mat chem waruiua waruiua waruiua inf jang fiz hist hist zajzwych jpol geog jangzaw
jangzaw pracpomee pracpomee pracpomee pracstpro pracstpro pracstpro jang jang waruiua waruiua waruiua jniem inf jniem
pracpomee pracpomee pracpomee pracstpro pracstpro pracstpro waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua
3B inf jniem jniem jang urzsieckom mat mat geog hist hist wf wf wf jpol jpol jang syskonidiz chem uanalog uanalog zajzwych pracpomee pracpomee pracpomee sysiurztv fiz fiz mat pprzed jpol sysiurztv pracueln pracueln pracueln mat mat zd zd
wf wf wf urzsieckom jniem jang inf jniem pracpomee pracpomee pracpomee jang pracueln pracueln pracueln
pracpomee pracpomee pracpomee pracueln pracueln pracueln
3C rel rel mat proapmob proapmob proapint proapint jpol jpol hist hist geog jniem mat pprzed zajzwych mat wf wf wf jpol jniem jang chem jang inf proapdes proapdes prozapweb prozapweb fiz fiz mat mat aitp aitp proapint proapint
proapint proapint proapmob proapmob jang wf wf wf jniem jang inf jniem prozapweb prozapweb proapdes proapdes proapint proapint aitp aitp
3D jpol mat mat pprzed jniem utk utk rel rel hist sieckom sieckom sieckom fiz fiz mat mat chem jang jang apkli apkli apserw apserw jniem inf ssysop ssysop ssysop jpol jpol wf wf wf mat geog hist zajzwych
jang jniem jniem ssysop ssysop ssysop utk utk apserw apserw apkli apkli inf jang sieckom sieckom sieckom wf wf wf
3E miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo jniem jpol muiseo muiseo muiseo muiseo pprzed jang jang zajzwych fiz mat mat hist hist wf wf wf jpol jniem mat techwilri mat mat geog fiz inf jangzaw jpol chem zd zd
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo jang jang muiseo muiseo muiseo muiseo jniem techwilri wf wf wf jniem jangzaw inf
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo muiseo
3F fiz pprzed chem maszel mat mat zajzwych jniem jangzaw jang jniem jpol jpol mat wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelek inf jang wf wf wf mat mat fiz instel rel rel hist hist geog jpol pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
jang jniem jniem jangzaw wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jang inf pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie
4A jang rel rel praceua praceua praceua praceua jang jang geog mat mat uautreg uautreg waruiua waruiua waruiua waruiua jpol jpol jniem zajzwych geog wos fiz mat mat pua pua pua mat mat fiz wf wf wf hist jpol
jang jang praceua praceua praceua praceua jang jang waruiua waruiua waruiua waruiua jniem wf wf wf
praceua praceua praceua praceua waruiua waruiua waruiua waruiua
waruiua waruiua waruiua waruiua
4B rel pracueln pracueln pracueln pracueln fiz mat mat geog zd zd pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln mat jang jang hist jniem fiz geog mat zajzwych jpol mat syskonidiz syskonidiz sysmikro wos uautprz wf wf wf sysiurztv jpol jpol jang mat rel
pracueln pracueln pracueln pracueln pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln jang jang jang jniem jang
pracueln pracueln pracueln pracueln pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln
4C jang jang hist proapdes proapdes proapdes zajzwych prozapweb prozapweb zd zd mat mat wf wf wf jangzaw jangzaw mat proapmob proapmob proapmob proapmob fiz fiz geog geog wos mat mat jpol jpol rel rel mat jniem jang prozapweb prozapweb jpol
jang jniem prozapweb prozapweb proapdes proapdes proapdes jang jangzaw jangzaw wf wf wf proapmob proapmob proapmob proapmob prozapweb prozapweb jang jang
4D rel rel jpol mat mat jang apkli apkli geog fiz fiz jang jang zajzwych apkli apkli apkli jpol jpol geog mat mat hist apserw apserw apserw jniem wf wf wf apkli apkli apserw apserw apserw wos mat mat
apserw apserw apserw apkli apkli apserw apserw apserw jniem apkli apkli jang jang wf wf wf apkli apkli apkli jang jang
4E jang wf wf wf jpol geog zajzwych rel zd zd mat mat fiz rel eiwseo eiwseo eiwseo eksuseo eksuseo mat mat hist geog eiwseo eiwseo eiwseo eksuseo mat mat techwilri jang jang jniem eksuseo eksuseo eksuseo fiz jpol jpol wos
jang eiwseo eiwseo eiwseo eksuseo eksuseo eiwseo eiwseo eiwseo jang jang jang techwilri jniem eksuseo eksuseo eksuseo eksuseo
4F mat mat zajzwych maszel maszel fiz fiz rel rel mat jniem jpol jpol uelek instel instel jang mat wf wf wf instel instel hist geog geog mat mat jpol pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wos maszel maszel jang jang
jniem jang jang pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie jang jang
pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
1br pracpomee pracpomee pracpomee fiz inf techimel peiel peiel mat Biz rel jpol HiT wf wf wf hist peiel peiel jang jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie geog Biz edb jpol rel zajzwych mat
pracpomee pracpomee pracpomee techimeln inf pel pel jang edb pel pel jang wf wf wf wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
pracpomee pracpomee pracpomee waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
2br rel rel wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie fiz mat wf wf wf geog pracpomee pracpomee pracpomee hist wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelek uelek peiel jang jang maszel maszel zajzwych zd zd jpol jpol mat instel instel instel
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie pracpomee pracpomee pracpomee wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelektron uelektron uelektron peln pel jang jang peln peln peln
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracpomee pracpomee pracpomee waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
3br wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jpol hist rel rel wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie instel instel wf wf wf jpol maszel maszel maszel uelek zajzwych instel instel instel fiz pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wos geog mat jang jangzaw
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw jang peln peln uelektron uelektron pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue peln peln peln pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie uelektron uelektron
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln