Plan lekcji dla klas obowiązujący od 19 września 2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1A jniem inf jang zajzwych mat biol biol edb plas           wf wf wf jpol jpol HiT                 mat mat paut paut peiel peiel chem chem wdż           waruiua waruiua waruiua waruiua jniem jpol                 peiel peiel jang techirys his his rel rel            
inf jniem jniem wf wf wf waruiua waruiua waruiua waruiua jang techirys jang
            waruiua waruiua waruiua waruiua      
            waruiua waruiua waruiua waruiua      
1B wf wf wf inf jang jniem jpol rel rel             jpol waruiueln waruiueln waruiueln ucyfr ucyfr               his his zajzwych mat peiel peiel wdż               biol biol jpol jniem techirys peiel peiel mat mat             edb jang jangzaw plas chem chem HiT            
wf wf wf jang inf jniem waruiueln waruiueln waruiueln techirys jniem jangzaw jang
            waruiueln waruiueln waruiueln        
            waruiueln waruiueln waruiueln        
1C   wdż jpol jpol zajzwych HiT mat mat rel           jniem projstri projstri algitp algitp algitp mat plas jpol           wf wf wf jniem jang jang                   chem chem inf projstri projstri sysisiecik sysisiecik             biol biol rel sysisiecik sysisiecik his his edb            
algitp algitp algitp jniem projstri projstri wf wf wf jang sysisiecik sysisiecik wf wf wf jang inf jniem projstri projstri sysisiecik sysisiecik
                                           
1D jangzaw jangzaw pprog pprog jniem chem zajzwych biol wdż           mat mat chem plas jang biol                   utk utk utk jniem tststrint                 wf wf wf sysop sysop sysop mat jpol rel rel         inf jang HiT his his edb jpol jpol            
pprog pprog jangzaw jangzaw jniem jang wf wf wf sysop sysop sysop tststrint jniem wf wf wf       utk utk utk jang inf
                                                 
1E wf wf wf jniem jang jang rgeios rgeios pbeie                 mat jpol jpol chem chem sysekio sysekio           inf jniem techwilri techwilri his his wdż               jpol plas mat biol biol pbeie pbeie pbeie           rystech zajzwych edb rel rel mat HiT              
      wf wf wf rystech jniem jniem inf techwilri techwilri   jang jang
1F     wdż chem chem jpol jpol pracpomee pracpomee pracpomee           plas peiel jang HiT wmuiie wmuiie wmuiie jang           inf techirys mat mat his his peiel peiel             rel rel biol biol peiel jpol wf wf wf                 zajzwych jniem jniem edb mat            
pracpomee pracpomee pracpomee inf jang wmuiie wmuiie wmuiie   techirys jang       wf wf wf jniem jniem
pracpomee pracpomee pracpomee     wmuiie wmuiie wmuiie                      
          wmuiie wmuiie wmuiie                      
2A   rel rel pprzed biol jang jang jpol               mat mat wf wf wf peiel biol geog                 peiel peiel paut paut jpol jpol chem mat               waruiua waruiua waruiua waruiua pracpomee pracpomee pracpomee         zd zd   jangzaw inf jniem jniem his his zajzwych      
jniem jniem jang waruiua waruiua waruiua waruiua pracpomee pracpomee pracpomee   jang inf jangzaw
      waruiua waruiua waruiua waruiua pracpomee pracpomee pracpomee        
      waruiua waruiua waruiua waruiua              
2B         jpol inf zajzwych jang mat waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln           biol mat pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf         rel rel jniem his his geog uanalog uanalog               peiel peiel pprzed biol jangzaw jang jpol           zd zd chem ucyfr mat jpol jniem            
jniem jang waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf jniem inf jangzaw jang waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln
            pracpomee pracpomee pracpomee                      
    waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                            
2C       progapint progapint progapint projbazd projbazd jang mat mat             rel rel jpol jpol zajzwych biol biol               mat inf jang wf wf wf                   pprzed his his jniem jniem projbazd projbazd       algitp algitp algitp jpol chem geog progapint progapint progapint          
jang projbazd projbazd progapint progapint progapint jang inf wf wf wf projbazd projbazd jniem jniem progapint progapint progapint algitp algitp algitp
                wf wf wf                    
2D   geog jpol ssysop ssysop ssysop sysop sysop sysop pprzed             his his mat mat jang jniem jniem               jang inf zajzwych mat tststrint tststrint sieckom sieckom sieckom           rel rel jpol chem wf wf wf             jpol biol biol utk utk                
sieckom sieckom sieckom ssysop ssysop ssysop wf wf wf tststrint tststrint inf jniem sysop sysop sysop     jniem jang   jang utk utk
2E                 miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo         jpol chem his mat pprzed jniem jang rel             his geog sysekio pbeie pwseo pwseo pwseo techwilri     wf wf wf jpol jpol mat inf biol biol             zd zd jangzaw zajzwych rel jniem mat jang          
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo jang jniem pwseo pwseo pwseo techwilri wf wf wf inf jniem jang jangzaw
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo     pwseo pwseo pwseo                
miwseo miwseo miwseo muiseo muiseo muiseo                          
2F     maszel maszel pracpomee pracpomee pracpomee uelek mat biol biol                     jpol jpol pprzed rel inf jniem       his wf wf wf mat mat peiel geog               peiel rel zajzwych jang jniem wmuiie wmuiie wmuiie         zd zd     jangzaw jang chem his jpol instel      
pracpomee pracpomee pracpomee jniem inf jang jniem jang wmuiie wmuiie wmuiie   jangzaw
pracpomee pracpomee pracpomee           wmuiie wmuiie wmuiie    
                wmuiie wmuiie wmuiie    
3A       zd zd geog rel jpol paut paut pracstpro pracstpro pracstpro     chem his mat mat pprzed jniem jniem rel                   jpol jpol inf jangzaw waruiua waruiua waruiua fiz                   fiz mat mat jang jang zajzwych     mat his pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf          
pracstpro pracstpro pracstpro jniem jniem jangzaw inf waruiua waruiua waruiua jang jang pracpomee pracpomee pracpomee wf wf wf
pracstpro pracstpro pracstpro         waruiua waruiua waruiua     pracpomee pracpomee pracpomee      
              waruiua waruiua waruiua                
3B       zd zd zajzwych urzsieckom jang pprzed mat mat rel               mat mat jpol chem pracueln pracueln pracueln               jang fiz fiz sysiurztv sysiurztv geog uanalog uanalog         jniem his rel wf wf wf his inf         syskonidiz jpol jpol mat jniem pracpomee pracpomee pracpomee          
jang urzsieckom pracueln pracueln pracueln   jniem wf wf wf jang inf jniem pracpomee pracpomee pracpomee
    pracueln pracueln pracueln                 pracpomee pracpomee pracpomee
3C       zd zd fiz pprzed mat mat progapdes progapdes progapint progapint   wf wf wf his jniem jniem progapweb progapweb                 rel rel chem zajzwych jang his algitp algitp                 mat mat inf jang jpol progapint progapint progapmob progapmob         mat jpol jpol geog fiz            
progapint progapint progapdes progapdes wf wf wf jniem jniem algitp algitp jang progapweb progapweb jang inf progapmob progapmob progapint progapint
3D       zd zd   wf wf wf apkli apkli mat rel   zajzwych sieckom sieckom sieckom jniem jniem jpol geog mat                             jang fiz utk utk       inf jang mat fiz chem pprzed ssysop ssysop ssysop         apserw apserw his his mat mat jpol jpol rel        
wf wf wf jang jang ssysop ssysop ssysop apserw apserw wf wf wf inf apkli apkli utk utk sieckom sieckom sieckom jniem jniem
                                             
3E     miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo                       rel mat mat jniem muiseo muiseo muiseo muiseo           jang chem mat mat geog zajzwych inf jangzaw techwilri           mat jniem jpol jpol pprzed fiz fiz his jang               jpol his rel wf wf wf    
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo jniem muiseo muiseo muiseo muiseo jang jangzaw inf techwilri jniem   jang
miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo   muiseo muiseo muiseo muiseo              
3F       uelek jpol mat mat wf wf wf jang jang         maszel chem inf jangzaw mat pprzed fiz fiz         wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jpol jpol mat                         mat instel his his geog               jniem jniem zajzwych pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie rel rel    
jang jang wf wf wf jangzaw inf wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jniem jniem pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
              wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie     pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
              wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie            
4A           zajzwych jpol wos mat mat rel rel           mat mat pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln geog geog         his jang pracueln pracueln pracueln pracueln mat mat                 wf wf wf sysiurztv sysmikro jniem uautprz syskonidiz syskonidiz           jang jang jpol jpol jang fiz fiz        
jang pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln jang pracueln pracueln pracueln pracueln wf wf wf jniem   jang
  pracurzeln pracurzeln pracurzeln pracurzeln   pracueln pracueln pracueln pracueln            
4AG     sysmikro syskonidiz pracueln pracueln pracueln jang jang               jniem syskonidiz fiz rel rel               pracurzeln pracurzeln pracurzeln mat mat jpol jpol                 mat mat wf wf wf jpol zajzwych               sysiurztv sysiurztv sysmikro uautprz uautprz fiz hisp zd zd        
jang jang pracueln pracueln pracueln     jniem pracurzeln pracurzeln pracurzeln wf wf wf
    pracueln pracueln pracueln       pracurzeln pracurzeln pracurzeln      
4C     wos wf wf wf geog zajzwych rel rel           apkli apkli mat mat fiz jpol jpol jang jang           zd zd his jpol fiz apkli apkli mat mat             mat mat jang jang jniem apserw apserw apserw geog             apkli apkli apkli apserw apserw apserw          
wf wf wf apserw apserw apserw jang   apkli apkli jang jang jniem apkli apkli apserw apserw apserw apkli apkli apkli
4CG apserw apserw apserw rel hisp mat mat jang               jniem jpol wf wf wf apkli apkli apkli rel           zajzwych hisp fiz fiz mat                 apserw apserw apserw jpol jpol mat                 apkli apkli apkli jniem jang                  
apserw apserw apserw jniem   wf wf wf apserw apserw apserw apkli apkli apkli jang jang jniem apkli apkli apkli
4D       apserw apserw apserw jang apkli apkli apkli zajzwych                 mat mat fiz jpol jang jang geog geog     zd zd apserw apserw apserw apkli apkli apkli apkli his wos                 mat mat fiz jang jniem       rel rel mat mat jpol jpol wf wf wf          
apserw apserw apserw apkli apkli apkli jang jang apkli apkli         jang apkli apkli jniem apserw apserw apserw wf wf wf
4DG   jpol mat mat hisp hisp                         jang jang wf wf wf           jang jang apkli apkli apkli zajzwych apserw apserw apserw           apserw apserw apserw apkli apkli apkli rel rel                 jpol jpol mat mat jniem jniem zd zd        
jang jang apkli apkli apkli wf wf wf apserw apserw apserw jang jang       apkli apkli apkli apserw apserw apserw jniem jniem    
                                            jfran jfran    
                                            jros jros    
4E         rel rel jang jang jpol mat mat             ekswseo muiseo muiseo muiseo muiseo techwilri wf wf wf       zd zd     miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo             fiz fiz mat mat zajzwych his jniem wos ekspuseo         mat mat jpol jpol jang jang geog geog        
jang ekswseo muiseo muiseo muiseo muiseo techwilri wf wf wf miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo jniem   ekspuseo jang jang
    muiseo muiseo muiseo muiseo             miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo miwseo          
    muiseo muiseo muiseo muiseo             miwseo miwseo miwseo miwseo              
4EG techwilri techwilri zajzwych fiz fiz jpol                 ekswseo ekswseo ekswseo jpol jpol mat jang               ekswseo ekswseo ekswseo hisp mat mat                 ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo mat                   jang wf wf wf jniem jniem zd zd        
techwilri techwilri geog geog ekswseo ekswseo ekswseo jang ekswseo ekswseo ekswseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo ekspuseo jniem jniem jang wf wf wf    
                                  jfran jfran            
                                  jros jros            
4F   maszel uelek mat mat zajzwych his jpol jang maszel             rel rel maszel maszel jang jang instel instel                 pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie fiz wf wf wf           mat mat jpol jniem instel instel jang               geog geog fiz wos jpol mat mat        
jang jang pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie wf wf wf jang jniem
    pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie          
4FG     fiz hisp emiuel emiuel mat ekpie                 jpol emiuel mat ekpie ekpie jang             mat mat fiz jniem zajzwych                   pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie             jang jpol jpol wf wf wf     zd zd        
  jang jniem pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie jang wf wf wf
      pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie        
1br peiel pracpomee pracpomee pracpomee pprzed pprzed techimel               peiel peiel zajzwych jpol mat                   rel rel peiel jang jang inf geog HiT             wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie fiz jpol                 wf wf wf edb mat his                
pel pracpomee pracpomee pracpomee jang pel techimeln pel pel inf jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln wf wf wf
  pracpomee pracpomee pracpomee                       waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln      
2br         wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie instel instel instel             pracpomee pracpomee pracpomee mat jang jang peiel           zajzwych his fiz wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jpol                     maszel maszel uelek uelek wf wf wf geog               mat jpol rel rel        
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie uelektron uelektron uelektron pracpomee pracpomee pracpomee peln peln peln wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jang jang pel peln wf wf wf
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln       pracpomee pracpomee pracpomee       waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln              
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                   waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln              
3br wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie maszel maszel fiz geog             wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie wos jpol rel rel             instel instel instel wf wf wf mat his zajzwych zd zd       maszel uelek jpol jang jangzaw                   instel instel pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie                
wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie jangzaw jang wmuiie wmuiie wmuiie wmuiie peln peln peln wf wf wf peln peln uelektron uelektron pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue uelektron uelektron pmuiie pmuiie pmuiie pmuiie
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln     waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln                                 pracuiue pracuiue pracuiue pracuiue
waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln     waruiueln waruiueln waruiueln waruiueln